Skip to Content Information Center
Lexmark CS510

Lexmark CS510

Menuen Generelle indstillinger

BrugFor at

  Displaysprog

 • Engelsk
 • Fransk
 • Tysk
 • Italiensk
 • Spansk
 • Dansk
 • Norsk
 • Hollandsk
 • Svensk
 • Portugisisk
 • Finsk
 • Russisk
 • Polsk
 • Græsk
 • Magyar
 • Turkce
 • Cesky
 • Forenklet kinesisk
 • Traditionelt kinesisk
 • Koreansk
 • Japansk

Bestemmer, hvilket sprog teksten i displayet skal vises på.

Bemærk!  Det er ikke alle sprog, der er tilgængelige for alle modeller. Det kan være nødvendigt at installere specialhardware for visse sprog.

  Vis beregninger over forbrug

 • Vis beregninger
 • Vis ikke beregninger

Se beregninger over forbrug på kontrolpanelet, Embedded Web Server, menuindstillinger og enhedsstatistikrapporter.

Bemærk!  Vis beregninger er fabriksindstillingen.

  Økotilstand

 • Fra
 • Energi
 • Energi/Papir
 • Papir

Minimer forbruget af energi, papir eller specialmedier.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen. Denne indstilling nulstiller printeren til standardindstillingerne.
 • Indstilling af Økotilstand til Energi eller Papir kan påvirke printerens ydeevne, men ikke udskriftskvaliteten.

  Lydløs tilstand

 • Fra
 • Til

Reducer printerstøj.

Bemærk!  Fra er standardindstillingen.

  Kør Initial Opsætning

 • Ja
 • Nej

Kør opsætningsguiden.

  Tastatur

 • Tastaturtype
  • Engelsk
  • Fransk
  • Fransk canadisk
  • Tysk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Græsk
  • Dansk
  • Norsk
  • Hollandsk
  • Svensk
  • Finsk
  • Portugisisk
  • Russisk
  • Polsk
  • Tysk (Schweiz)
  • Fransk (Schweiz)
  • Koreansk
  • Magyar
  • Turkce
  • Cesky
  • Forenklet kinesisk
  • Traditionelt kinesisk
  • Japansk
 • Tilpasset tast  [x]

Angiv et sprog og oplysninger for tilpasset tast til tastaturet på displayet.

  Papirstørrelser

 • USA
 • Metrisk

Angiv måleenheden til papirstørrelser.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er US.
 • Det land eller område, der er valgt i den indledende opsætningsguide bestemmer indstillingen for den indledende papirstørrelse.

  Viste oplysninger

 • Venstre side
 • Højre side

Angiv displayoplysningerne i de øverste hjørner på startskærmen.

  Vælg mellem følgende indstillinger:

 • Ingen
 • IP-adresse
 • Værtsnavn
 • Kontaktnavn
 • Placering
 • Dato/klokkeslæt
 • mDNS/DDNS servicenavn
 • Nulkonfigurationsfejl
 • Tilpasset tekst [x]
 • Modelnavn

Bemærkninger:

 • IP-adresse er standardindstillingen til Venstre side.
 • Dato/klokkeslæt er standardindstillingen til Højre side.

  Viste oplysninger (fortsat)

 • Tilpasset tekst  [x]

Tilpas den tekst, der skal vises, i de øverste hjørner på startskærmen.

Bemærk!  Du kan skrive op til 32 tegn.

  Viste oplysninger (fortsat)

 • Sort toner
 • Cyan toner
 • Magenta toner
 • Gul toner
 • Spildtonerflaske
 • Fuser
 • Overførselsmodul

Angiv displayoplysningerne til forbrugsstofferne.

  Vælg mellem følgende indstillinger:

 • Hvornår det skal vises
  • Undlad at vise
  • Vis
 • Meddelelse, der skal vises
  • Standard
  • Alternativ
 • Standard
  • [indtastning af tekst]
 • Alternativ
  • [indtastning af tekst]

  Bemærkninger:

  • Undlad at vise standardindstillingen for Hvornår, det skal vises.
  • Standard er standardindstillingen for Meddelelse, der skal vises.

  Viste oplysninger (fortsat)

 • Papirstop
 • Indfør papir
 • Servicefejl

Tilpas de viste oplysninger for visse menuer.

  Vælg mellem følgende indstillinger:

 • Vis
  • Ja
  • Nej
 • Meddelelse, der skal vises
  • Standard
  • Alternativ
 • Standard
  • [indtastning af tekst]
 • Alternativ
  • [indtastning af tekst]

Bemærkninger:

 • Nej er standardindstillingen for Vis.
 • Standard er standardindstillingen for Meddelelse, der skal vises.

  Tilpasning af startskærmbilledet

 • Skift sprog
 • Søg efter Tilbageholdte job
 • Tilbageholdte job
 • USB-drev
 • Profiler og løsningsapplikationer
 • Bogmærker
 • Job efter bruger
 • Formular + favorit
 • Baggrund og Pauseskærm
 • Øko-indstillinger

Skift de ikoner, som vises på startskærmbilledet.

  Vælg mellem følgende indstillinger:

 • Vis
 • Undlad at vise

  Datoformat

 • MM‑DD‑ÅÅÅÅ
 • DD‑MM‑ÅÅÅÅ
 • ÅÅÅÅ‑MM‑DD

Formater printerdatoen

Bemærk!  MM‑DD‑ÅÅÅÅ er den amerikanske standardindstilling. DD-MM-ÅÅÅÅ er den internationale standardindstilling.

  Tidsformat

 • 12 timers skift
 • 24 timers skift

Formater tiden.

Bemærk!  12 timers skift er standardindstillingen.

  Skærmens lysstyrke

 • 20-100

Angiv displayets lysstyrke.

Bemærk!  Standardindstillingen er 100.

  Lydfeedback

 • Knapfeedback
  • Til
  • Fra
 • Lydstyrke
  • 1-10

Indstil knaplydstyrke og -feedback.

Bemærkninger:

 • Til er standardindstillingen for Knapfeedback.
 • 5 er standardindstillingen for Lydstyrke.

  Vis bogmærker

 • Ja
 • Nej

Angiv, om der skal vises bogmærker i området Tilbageholdte job.

Bemærk!  Standardindstillingen er Ja.

  Opdateringshastighed for webside

 • 30-300

Angiv antallet af sekunder mellem opdateringer af Embedded Web Server.

Bemærk!  Standardindstillingen er 120.

  Kontaktnavn

Angiv et kontaktnavn til printeren.

Bemærk!  Kontaktnavnet gemmes på Embedded Web Server.

  Placering

Angiv printerplacering.

Bemærk!  Placeringen gemmes på Embedded Web Server.

  Alarmer

 • Alarmkontrol
 • Kassettealarm

Indstil en alarm til at lyde, når printeren kræver handling fra brugeren.

  Vælg en af følgende indstillinger for hver enkelt alarmtype:

 • Fra
 • Enkelt
 • Kontinuerligt

Bemærk!  Standardindstillingen er Enkelt.

  Timeout

 • Standbytilstand
  • Deaktiveret
  • 1-240

Angiv tidsrummet i minutter, der skal gå, før printeren aktiverer strømbesparelsestilstanden.

Bemærk!  Standardindstillingen er 15.

  Timeout

 • Slumringstilstand
  • Deaktiveret
  • 1-120

Indstil den inaktive periode, der skal gå, før printeren begynder at kører i slumretilstand.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 20 minutter.
 • Deaktiveret vises kun, når Energibesparelse angives til Fra.
 • Lavere værdier sparer på energien, men det kan kræve længere opvarmningstider.

  Timeout

 • Udskriv m. skærm fra
  • Tillad udskrivning m. skærm fra
  • Skærm til u. udskrivning

Udskrive et job med slukket display.

Bemærk!  Standardindstillingen er udskrivning med tændt display.

  Timeout

 • Dvaletimeout
  • Deaktiveret
  • 20 minutter
  • 1 time
  • 2 timer
  • 3 timer
  • 6 timer
  • 1 dag
  • 2 dage
  • 3 dage
  • 1 uge
  • 2 uger
  • 1 måned

Indstil tidsrummet, der skal gå, før printeren går i dvaletilstand.

Bemærk!  Standardindstillingen er 3 dage.

  Dvaletimeout ved forbindelse

 • Dvale
 • Sæt ikke i dvale

Indstil printeren til dvaletilstand, selvom der findes en aktiv Ethernet-forbindelse.

Bemærkninger:

 • Dvale er standardindstillingen.
 • Faxfunktionen er kun tilgængelig på nogle printermodeller.

  Timeout

 • Skærmtimeout
  • 15-300

Indstil den inaktive periode, der skal gå, før displayet automatisk vender tilbage til Klar-tilstand.

Bemærk!  Standardindstillingen er 30.

  Timeout

 • Udskriftstimeout
  • Deaktiveret
  • 1-255

Indstil printeren til at afslutte et udskriftsjob, efter den har været inaktiv i en angivet tidsperiode.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 90.
 • Når tiden udløber, udskrives en eventuel delvist udskrevet side, som stadig er i printeren, hvorefter printeren kontrollerer, om der venter nye udskriftsjob.
 • Udskriftstimeout er kun tilgængelig ved brug af PCL-emulering.

  Timeout

 • Vent timeout
  • Deaktiveret
  • 15-65535

Indstil tidsrummet i sekunder, som printeren venter på at modtage yderligere data fra værten.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 40.
 • Vent timeout er kun tilgængelig, når printeren bruger PostScript-emulering.

  Timeout

 • Timeout for tilbageholdelse af job
  • 5-255

Indstil tidsrummet, som printeren venter på brugerindgriben, før den tilbageholder job, der kræver utilgængelige ressourcer.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 30 sekunder.
 • Denne menu vises kun, hvis der er installeret en harddisk.

  Genoprettelse ved fejl

 • Automatisk genstart
  • Genstart ved inaktivitet
  • Genstart altid
  • Genstart aldrig

Indstil printeren til at genstarte, hvis der opstår en fejl.

Bemærk!  Standardindstillingen er Udskriv altid.

  Genoprettelse ved fejl

 • Maks. autom. genstarter
  • 1-20

Fastslå det antal automatiske genstarter, som printeren kan udføre.

Bemærk!  Standardindstillingen er 2 minutter.

  Genopret udskrift

 • Fortsæt automatisk
  • Deaktiveret
  • 5-255

Lad printeren fortsætte udskrivningen automatisk i visse offlinesituationer, når situationerne ikke er afhjulpet inden for det angivne tidsrum.

Bemærk!  Standardindstillingen er Deaktiveret.

  Genopret udskrift

 • Genopret ved stop
  • Til
  • Fra
  • Automatisk

Angiv, om printeren skal genudskrive fastklemte sider.

Bemærk!  Standardindstillingen er Auto. Printeren genudskriver fastklemte sider, medmindre andre printeropgaver skal bruge hukommelsen, der kræves til at tilbageholde siderne.

  Genopret udskrift

 • Beskyt side
  • Fra
  • Til

Indstil printeren til at udskrive det korrekte output til en side.

Bemærk!  Fra er standardindstillingen.

  Indstillinger for tilgængelighed

 • Forlæng skærmtimeout
  • Til
  • Fra

Bliv på samme sted og nulstil timeren for Skærmtimeout i stedet for vende tilbage til startskærmen.

Bemærk!  Fra er standardindstillingen.

  Indstillinger for tilgængelighed

 • Talehastighed
  • Meget langsom
  • Langsom
  • Normal
  • Hurtig
  • Hurtigere
  • Meget hurtig
  • Hastig
  • Meget hastig
  • Hurtigst

Juster talehastigheden for stemmevejledning.

Bemærk!  Normal er standardindstillingen.

  Indstillinger for tilgængelighed

 • Headphone-lydst.
  • 1-10

Indstil lydstyrke for hovedtelefonen.

Bemærk!  Standardindstillingen er 5.

  Info sendt til Lexmark

 • Forbrug af forsyninger og sideantal (anonym)
  • Til
  • Fra

Send anonyme oplysninger om enhedens brugsadresse.

Bemærk!  Standardværdien afhænger af, hvad du har valgt under startkonfigurationen.

  Tryk på slumreknappen

 • Gør ingenting
 • Slumre
 • Dvale

Bestem, hvordan printeren skal reagere på et kortvarigt tryk på slumreknappen, når printeren er inaktiv.

Bemærk!  Slumre er standardindstillingen.

  Tryk på slumreknappen og hold den nede

 • Gør ingenting
 • Slumre
 • Dvale

Bestemmer, hvordan printeren reagerer på et længerevarende tryk på slumreknappen, når printeren er inaktiv.

Bemærk!  Standardindstillingen er Gør ingenting.

  Fabriksindstillinger

 • Gendan ikke
 • Gendan nu

Brug printerens standardindstillinger.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Gendan ikke.
 • Valg af Gendan nu indstiller alle printerindstillinger til standardindstillingerne, undtagen indstillingerne for menuen Netværk/Porte. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flashhukommelsen eller på en harddisk, berøres ikke.

  Eksporter konfigurationsfil

 • Eksport

Eksporter konfigurationsfiler til et flashdrev.

  Eksporter komprimeret logfil

 • Eksport

Eksporter den printerkomprimeret logfil til et flashdrev.

Var denne artikel nyttig?
Top