Skip to Content Information Center
Lexmark CS517

Lexmark CS517

Tips om användning av etiketter

  • På skrivarens kontrollpanel anger du pappersformat, -typ, -struktur och -vikt på pappersmenyn så att det överensstämmer med de etiketter som har fyllts på i facket.
  • Skriv alltid ut prov på den etikettyp som du har för avsikt att använda innan du köper större kvantiteter.
  • Mer information om etikettutskrift, egenskaper och utformning finns i Card Stock & Label Guidehttp://support.lexmark.com.
  • Använd etiketter som är särskilt avsedda för användning i laserskrivare.
  • Använd inte etiketter med glatt baksida.
  • Använd alltid fulla etikettark. Påbörjade ark kan göra att etiketter lossnar under utskrift, vilket ger upphov till pappersstopp. Ark där etiketter saknas kan även medföra att det kommer klister i skrivaren och tonerkassetten och att skrivarens och tonerkassettens garanti inte gäller.
  • Använd inte etiketter med synligt klister.
  • Innan du fyller på etiketter i facket böjer du och bläddrar igenom dem så att de lossnar från varandra. Jämna till kanterna mot ett plant underlag.
Var denna artikel användbar?
Top