Skip to Content Information Center
Lexmark CS510

Lexmark CS510

Om startskærmbilledet

Når printeren tændes, vises et basisskærmbillede, kaldet startskærmbilledet, på displayet. Brug knapperne på startskærmbilledet og ikonerne til at starte en handling.

Bemærk!  Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede løsninger.

Tryk påFor at

1

Skift sprog

Skift primært sprog på printeren.

2

Bogmærker

Opret, organisér og gem en række bogmærker (URL'er) i en træstrukturvisning med mapper og fillinks.

Bemærk!  Træstrukturen inkluderer ikke bogmærker, som er oprettet inden for Formularer og Favoritter, og dem i træet er ikke anvendelige fra Formularer og Favoritter.

3

Tilbageholdte opgaver

Vis alle aktuelle tilbageholdte job.

4

USB

Få vist, vælg eller udskriv fotos og dokumenter fra et flashdrev.

Bemærk!  Dette ikon vises kun, når du vender tilbage til startsiden, mens der er sluttet et hukommelseskort eller flashdrev til printeren.

5

Menuer

Få adgang til printermenuerne.

Bemærk!  Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i klar-tilstand.

6

Statusbeskedbjælke

  • Viser den nuværende printerstatus, såsom Klar eller Optaget.
  • Vis status for printerens forbrugsstoffer.
  • Vis meddelelser om, hvad brugeren bør gøre og vejledningen til at fjerne dem.

7

Status/forbrugsstoffer

  • Vis en printeradvarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printeren kræver en handling fra brugerens side for at kunne fortsætte behandlingen.
  • Se flere oplysninger om printeradvarslen eller meddelelsen, og om, hvordan den fjernes igen.

8

Tip

Vis kontekstafhængige hjælpeoplysninger.

Denne kan også vises på startskærmbilledet:

Tryk påFor at

Søg efter Tilbageholdte job

Søg efter aktuelle tilbageholdte job.

Job efter bruger

Få adgang til udskriftsjob gemt af brugeren.

Profiler og løsninger

Få adgang til profiler og løsninger.

Funktioner

FunktionBeskrivelse

Orientering om tilsynsmeddelelse

Hvis en orientering om tilsynsmeddelelse påvirker en funktion, vises dette ikon, og den røde indikatorlampe blinker.

Advarsel

Hvis en fejltilstand optår, vises dette ikon.

Printerens IP-adresse

Eksempel: 123.123.123.123

IP-adressen på din printer finder du i øverste venstre hjørne på startskærmen og vises som fire sæt tal adskilt med punktummer. Du kan bruge IP-adressen, når du åbner den indbyggede webserver, så du kan se og fjernkonfigurere printerindstillingerne, selv når du ikke er fysisk i nærheden af printeren.

Var denne artikel nyttig?
Top