Skip to Content Information Center
Lexmark CS517

Lexmark CS517

Förstå startskärmen

När skrivaren har satts på visar displayen en basskärm som även kallas startskärmen. Använd knapparna och ikonerna på startskärmen för att initiera en åtgärd.

Obs!  Huvudmenyn kan variera beroende på huvudmenyns anpassade inställningar, administrativa inställningar och aktiva inbäddade lösningar.

Tryck påFör att

1

Ändra språk

Ändra skrivarens primära språk.

2

Bokmärken

Skapa, organisera och spara en uppsättning bokmärken (URL:er) i en trädvisning av mappar och fillänkar.

Obs!  Trädvyn inkluderar inte bokmärken som skapats i Forms and Favorites, och bokmärkena i trädvyn kan inte användas i Forms and Favorites.

3

Lagrade jobb

Visa alla befintliga lagrade jobb.

4

USB

Visa, markera eller skriv ut foton och dokument från en flashenhet.

Obs!  Ikonen visas endast när du återgår till startskärmen när ett minneskort eller en flashenhet är ansluten till skrivaren.

5

Menyer

Öppna skrivarmenyerna.

Obs!  Dessa menyer är endast tillgängliga när skrivaren är i läget Klar.

6

Fält för statusmeddelanden

  • Visa aktuell status på skrivaren, t.ex. Klar eller Upptagen.
  • Visa status för förbrukningsartiklar till skrivaren.
  • Visa meddelanden och instruktioner om hur man rensar dem.

7

Status/förbrukningsmaterial

  • Visa en skrivarvarning eller ett felmeddelande när skrivaren kräver att användaren ingriper för att fortsätta bearbetningen.
  • Visa mer information om skrivarvarningen eller meddelandet och hur du tar bort det.

8

Tips!

Visa sammanhangsstyrd hjälpinformation.

Följande kan också visas på startskärmen:

Tryck påFör att

Sök lagrade jobb

Sök aktuella lagrade jobb.

Jobb efter användare

Få åtkomst till utskriftsjobb som sparats av användaren.

Profiler och lösningar

Få åtkomst till profiler och lösningar.

Funktioner

FunktionBeskrivning

Tillsynsmeddelande

Om ett tillsynsmeddelande påverkar en funktion visas den här ikonen, och den röda indikatorlampan blinkar.

Varning

Om ett fel inträffar visas den här ikonen.

Skrivarens IP-adress

Exempel: 123.123.123.123

Skrivarens IP-adress finns på huvudmenyns övre vänstra hörn och visas som fyra uppsättningar siffror med punkter emellan. Du kan använda IP-adressen när du öppnar den inbyggda webbservern för att visa och fjärrkonfigurera skrivarinställningarna även när du inte är fysiskt nära skrivaren.

Var denna artikel användbar?
Top