Skip to Content Information Center
Lexmark CS517

Lexmark CS517

Rensa icke-flyktigt minne

  Radera individuella inställningar, enhets- och nätverksinställningar, säkerhetsinställningar och inbyggda lösningar genom att följa dessa steg:

 1. Slå av skrivaren.

 2. Håll 2 och 6 nedtryckta samtidigt som du sätter på skrivaren. Släpp inte upp knapparna förrän skärmen med förloppsindikatorn visas.

  Skrivaren genomför en startprocedur och sedan visas konfigurationsmenyn. När skrivaren är helt aktiverad visas en lista med funktioner på skrivarens skärm istället för huvudmenyns standardikoner.

 3. Tryck på Rensa alla inställningar.

  Skrivaren kommer att startas om flera gånger under denna process.

  Obs!  Med Rensa alla inställningar tar du bort enhetsinställningar, lösningar, jobb och lösenord från skrivarminnet.

 4. Tryck på Bakåt > Stäng konfigurationsmeny.

Skrivaren återställs och återgår sedan till normalt driftläge.

Var denna artikel användbar?
Top