Skip to Content Information Center
Lexmark CS517

Lexmark CS517

Konfigurera kryptering av skrivarens hårddisk

Aktivera hårddiskkryptering för att förhindra förlust av känslig information om skrivaren eller hårddisken blir stulen.

Obs!  Det är inte alla skrivarmodeller som har en hårddisk installerad.

  Använda den inbyggda webbservern

 1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Anmärkningar:

  • Visa skrivarens IP-adress på skrivarens huvudmeny. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskiljda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
  • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
 2. Klicka på Inställningar > Säkerhet > Diskkryptering.

  Obs!  Diskkryptering visas bara i menyn Säkerhet om skrivaren har en formaterad och korrekt fungerande hårddisk installerad.

 3. I menyn Diskkryptering väljer du Aktivera.

  Anmärkningar:

  • Om diskkryptering aktiveras raderas innehållet på skrivarens hårddisk.
  • Det kan ta allt från några minuter till över en timme att kryptera hårddisken, och under denna period kan skrivaren inte användas.
 4. Klicka på Skicka.

  Använda skrivarens kontrollpanel

 1. Slå av skrivaren.

 2. Håll 2 och 6 nedtryckta samtidigt som du sätter på skrivaren. Släpp inte upp knapparna förrän skärmen med förloppsindikatorn visas.

  Skrivaren genomför en startprocedur och sedan visas konfigurationsmenyn. När skrivaren är helt aktiverad visas en lista med funktioner på skrivarens skärm.

 3. Tryck på Diskkryptering > Aktivera.

  Obs!  Om diskkryptering aktiveras raderas innehållet på skrivarens hårddisk.

 4. Tryck på Ja för att fortsätta diskrensningen.

  Anmärkningar:

  • Stäng inte av skrivaren under krypteringen. Om du gör det kan data gå förlorad.
  • Det kan ta allt från några minuter till över en timme att kryptera hårddisken, och under denna period kan skrivaren inte användas.
  • Diskrensningens förlopp visas i statusfältet. När hårddisken har krypterats öppnas skrivarskärmen Aktivera/avaktivera igen.
 5. Tryck på Bakåt > Stäng konfigurationsmeny.

Skrivaren återställs och återgår sedan till normalt driftläge.

Var denna artikel användbar?
Top