Skip to Content Information Center
Lexmark CS517

Lexmark CS517

Pappersstopp i den främre luckan

  Pappersstopp i fixeringsenheten

 1. Öppna den främre luckan.

  VAR FÖRSIKTIG – VARM YTA:  Insidan av skrivaren kan vara varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta tills ytan har svalnat.

 2. Ta bort papperet som har fastnat.

  Obs!  Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

  • Under fixeringsenheten
  • I fixeringsenhetens lucka
 3. Stäng den främre luckan.

  Pappersstopp i enheten för dubbelsidig utskrift

 1. Öppna den främre luckan.

 2. Ta bort papperet som har fastnat.

  Obs!  Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

 3. Stäng den främre luckan.

Var denna artikel användbar?
Top