Skip to Content Information Center
Lexmark CS410

Lexmark CS410

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése az Embedded Web Server segítségével

Megj.:  Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

  1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

    Megjegyzések:

    • Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Jelentések) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
    • Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
  2. Kattintson a Készülék állapota > További részletek pontra.

Hasznos volt ez a cikk?
Top