Skip to Content Information Center
Lexmark CS410

Lexmark CS410

A festék sötétségének beállítása

  Az Embedded Web Server használata

 1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

  Megjegyzések:

  • Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Jelentések) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
  • Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
 2. Kattintson a Settings (Beállítások) > Print Settings (Nyomtatási beállítások) > Quality Menu (Minőség menü) > Toner Darkness (Festék sötétsége) lehetőségre.

 3. Állítsa be a festék sötétségét, majd kattintson a Küldés gombra.

  A nyomtató kezelőpaneljének használata

 1. Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

   > Settings (Beállítások) >  > Settings (Beállítások) >  > Print Settings (Nyomtatási beállítások) >  > Quality Menu (Minőség menü) >  > Toner Darkness (Festék sötétsége)

 2. Állítsa be a festék sötétségét, majd nyomja meg az gombot.

Hasznos volt ez a cikk?
Top