Skip to Content Information Center
Lexmark CS410

Lexmark CS410

Hibernálási idő beállítása

A Hibernálási idővel meghatározhatja, hogy a nyomtató mennyi idő múlva váltson át energiatakarékos üzemmódra egy nyomtatási feladat elvégzése után.

  A beágyazott webkiszolgáló használata

 1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

  Megjegyzések:

  • Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
  • Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
 2. Kattintson a Beállítások > Általános beállítások > Időtúllépések lehetőségre.

 3. A Hibernálási idő menüben adja meg azt az időtartamot (órában, napban, hétben vagy hónapban), amennyi idő múlva szeretné, hogy a nyomtató átváltson energiatakarékos üzemmódra.

 4. Kattintson a Küldés gombra.

  A nyomtató kezelőpaneljének használata

 1. Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

   > Beállítások >  > Beállítások >  > Általános beállítások >  > Időtúllépések >  > Hibernálási idő > 

 2. Meghatározza, hogy a nyomtató egy feladat kinyomtatása után mennyi idő múlva váltson át hibernált üzemmódra

 3. Nyomja meg a(z) gombot.

Hasznos volt ez a cikk?
Top