Skip to Content Information Center
Lexmark CS410

Lexmark CS410

HTML menü

MenüpontFunkció

  Betűtípus

 • Albertus MT
 • Antique Olive
 • Apple Chancery
 • Arial MT
 • Avant Garde
 • Bodoni
 • Bookman
 • Chicago
 • Clarendon
 • Cooper Black
 • Copperplate
 • Coronet
 • Courier
 • Eurostile
 • Garamond
 • Geneva
 • Gill Sans
 • Goudy
 • Helvetica
 • Hoefler Text
 • Intl CG Times
 • Intl Courier
 • Intl Univers
 • Joanna MT
 • Letter Gothic
 • Lubalin Graph
 • Marigold
 • MonaLisa Recut
 • Monaco
 • New CenturySbk
 • New York
 • Optima
 • Oxford
 • Palatino
 • StempelGaramond
 • Taffy
 • Times
 • TimesNewRoman
 • Univers
 • Zapf Chancery
 • NewSansMTCS
 • NewSansMTCT
 • New SansMTJA
 • NewSansMTKO

Beállítja az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz.

Megj.:  A Times betűtípust olyan HTML-dokumentumokban használják, amelyekhez nincs megadva betűtípus.

MenüpontFunkció

  Betűméret

 • 1-255  pt

Beállítja az alapértelmezett betűméretet a HTML-dokumentumokhoz.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a 12  pt.
 • A betűméret 1 betűpontonként növelhető.

  Nagyítás

 • 1–400%

Átméretezi az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz.

Megjegyzések:

 • Az alapértelmezett érték a 100%.
 • Az átméretezés 1%-onként növelhető.

  Tájolás

 • Álló
 • Fekvő

Beállítja az oldal tájolását a HTML-dokumentumokhoz.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték az Álló.

  Margóméret

 • 8-255  mm

Beállítja az oldal margóméretét a HTML-dokumentumokhoz.

Megjegyzések:

 • A gyári alapbeállítás a 19  mm.
 • A margóméret 1 mm-enként növelhető.

  Háttér

 • Ne nyomtassa
 • Nyomtatás

Meghatározza, hogy legyen-e a háttér kinyomtatva a HTML-dokumentumoknál.

Megj.:  A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás.

Hasznos volt ez a cikk?
Top