Skip to Content Information Center
Lexmark CS417

Lisälokeroiden asentaminen

  Tulostin tukee kahta valinnaista syöttölähdettä: 550 arkin lokeroa (lokero 3) ja 650 arkin kaksoislokeroa (lokero 2), jossa on integroitu monikäyttösyöttöaukko.

  HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Tulostin painaa yli 18   kg  , ja sen turvallinen siirtäminen edellyttää kahta tai useampaa asiantuntevaa henkilöä.

  HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA:  Jos käsittelet ohjainlevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita, katkaise niistäkin virta ja irrota niistä kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.

 1. Poista valinnainen lokero ja pölysuojus pakkauksesta ja poista sitten pakkausmateriaali.

 2. Aseta alusta tulostimen lähelle.

 3. Kohdista 650 arkin kaksoislokero 550 arkin lokeroon, ja laske kaksoislokero paikalleen.

  Huomautuksia:

  • Jos asennat molemmat valinnaiset lokerot, 550 arkin lokeron (lokero 3) on aina oltava 650 arkin lokeron (lokero 2) alapuolella.
  • 250 arkin vakiolokero voidaan merkitä lokero 1:ksi valinnaisen lokeron mukana toimitetuilla numerotarroilla.
 4. Kohdista tulostin 650 arkin kaksoislokeroon ja laske tulostin paikalleen.

 5. Asenna pölysuojukset paikoilleen.

Huomautus:  Tulostinohjelmiston ja valinnaisten lokeroiden asentamisen jälkeen lisävarusteet voi olla tarpeen lisätä manuaalisesti, jotta ne ovat tulostinohjaimen käytettävissä tulostustöissä. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen käytettävissä olevien lisävarusteiden lisääminen.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top