Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Fax instellen met een vaste telefoonlijn

LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:  Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.

LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:  Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.

LET OP: RISICO OP LETSEL:  Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

Configuratie 1: Printer is aangesloten op een aparte faxlijn

 1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.

 2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.

Opmerkingen:

 • U kunt de printer instellen om faxen automatisch (Automatisch beantwoorden: Aan) of handmatig (Automatisch beantwoorden: Uit) te beantwoorden.
 • Als u faxen automatisch wilt ontvangen, kunt u instellen dat de printer de oproep aanneemt na een gewenst aantal belsignalen.

Configuratie 2: Printer deelt de lijn met een antwoordapparaat

Opmerking:  Als u een abonnement hebt op een speciaal belsignaal, controleert u of het juiste belsignaal hebt ingesteld voor de printer. Anders ontvangt de printer geen faxsignalen, zelfs als u hebt ingesteld om faxen automatisch te ontvangen.

Aangesloten op dezelfde wandaansluiting voor telefoons

 1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.

 2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.

 3. Sluit het antwoordapparaat aan op de telefoonpoort van de printer.

Aangesloten op verschillende wandaansluitingen

 1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.

 2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.

Opmerkingen:

 • Als voor uw lijn slechts één telefoonnummer is ingesteld, stelt u de printer in op het automatisch ontvangen van faxen.
 • Stel de printer zo in dat deze oproepen twee belsignalen na het antwoordapparaat aanneemt. Als het antwoordapparaat bijvoorbeeld na vier belsignalen de oproep aanneemt, stelt u de printerinstelling Aantal belsignalen in op zes.

Configuratie 3: Printer deelt de lijn met een telefoon met een abonnement op een voicemaildienst

 1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.

 2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.

 3. Sluit de telefoon aan op de telefoonpoort van de printer.

Opmerkingen:

 • Deze installatie is het meest geschikt als u de voicemaildienst vaker gebruikt dan de fax en als u een abonnement op een speciaal belsignaal hebt.
 • Wanneer u de telefoon opneemt en faxtonen hoort, drukt op de telefoon op *9* of geeft u de code voor handmatig beantwoorden op om de fax te ontvangen.
 • U kunt de printer ook instellen op het automatisch ontvangen van faxen, maar schakel dan de voicemaildienst wel uit wanneer u een fax verwacht.
Was dit artikel nuttig?
Top