Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Konfiguracja faksu przy użyciu cyfrowej linii abonenckiej

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy instalować urządzenia ani podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilającego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy używać funkcji faksu podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, przyłączając niniejszy produkt do publicznej sieci telefonicznej należy korzystać wyłącznie z przewodów telekomunikacyjnych (RJ-11) o grubości 26 AWG lub większej. Na terenie Australii należy stosować przewód zatwierdzony przez Australian Communications and Media Authority (Australijski urząd ds. komunikacji i mediów).

Cyfrowa linia abonencka (DSL) dzieli zwykłą linię telefoniczną na dwa kanały: głosowy i internetowy. Sygnały telefonu i faksu przesyłane są przez kanał głosowy, natomiast sygnał internetowy przesyłany jest przez drugi kanał.

W celu zminimalizowania zakłóceń występujących między dwoma kanałami skontaktuj się z dostawcą usługi DSL, aby uzyskać filtr DSL.

  1. Podłącz port LINE filtru DSL do gniazda telefonicznego.

  2. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.

  3. Podłącz drugi koniec kabla do portu telefonicznego filtra DSL.

Uwaga:  Aby połączyć telefon z drukarką, usuń zainstalowane wtyczki z portu telefonicznego drukarki, a następnie podłącz telefon.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top