Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Konfiguracja faksu przy użyciu usługi telefonicznej VoIP

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy instalować urządzenia ani podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilającego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy używać funkcji faksu podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, przyłączając niniejszy produkt do publicznej sieci telefonicznej należy korzystać wyłącznie z przewodów telekomunikacyjnych (RJ-11) o grubości 26 AWG lub większej. Na terenie Australii należy stosować przewód zatwierdzony przez Australian Communications and Media Authority (Australijski urząd ds. komunikacji i mediów).

  1. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.

  2. Podłącz drugi koniec kabla do portu oznaczonego jako Linia telefoniczna 1 lub Port telefoniczny na adapterze VoIP.

    Uwaga:  Port oznaczony jako Linia telefoniczna 2 lub Port faksu nie zawsze jest aktywny. Dostawcy usług VoIP mogą naliczać dodatkowe opłaty za aktywację drugiego portu telefonicznego.

  3. Podłącz telefon do portu telefonicznego w drukarce.

Uwagi:

  • Aby upewnić się, że port telefoniczny adaptera VoIP jest aktywny, podłącz do niego telefon analogowy, a następnie sprawdź, czy słychać sygnał wybierania.
  • Jeżeli potrzebujesz dwóch gniazd telefonicznych dla urządzeń, ale nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów, skorzystaj z rozgałęziacza telefonicznego. Podłącz rozgałęziacz telefoniczny do portu oznaczonego jako Linia telefoniczna 1 lub Port telefoniczny, a następnie podłącz drukarkę i telefon do rozgałęziacza.
  • Aby sprawdzić rozgałęziacz, podłącz do niego telefon analogowy, a następnie sprawdź, czy słychać sygnał wybierania.
Czy ten artykuł był pomocny?
Top