Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Nawiązywanie połączenia z usługą rozróżniania dzwonków

    Usługa dzwonków charakterystycznych umożliwia połączenie kilku numerów telefonów na jednej linii telefonicznej. Każdemu numerowi telefonu jest przypisany inny sygnał dzwonka.

  1. Na ekranie głównym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Faks > Ustawienia faksu analogowego > Ustawienia odbierania faksów > Ustawienia administratora > Odbieraj na.

  2. Wybierz sygnał dzwonka.

  3. Zastosuj zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top