Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Logbestand beveiligingscontrole, menu

OptieTot

  Log exporteren

Instellen dat een bevoegde gebruiker het controlelogbestand kan exporteren.

Opmerkingen:

 • Als u het beveiligingslog wilt exporteren vanaf het bedieningspaneel van de printer, moet een flashstation op de printer zijn aangesloten.
 • Het controlelogbestand kan worden gedownload van de Embedded Web Server en worden opgeslagen op een computer.

  Log verwijderen

 • Ja
 • Nee

Geef op of controlelogbestanden wel of niet worden verwijderd.

Opmerking:  Ja is de standaardinstelling.

  Log configureren

 • Controle inschakelen
  • Ja
  • Nee
 • Extern systeemlog inschakelen
  • Nee
  • Ja
 • Externe systeemlogvoorziening
  • 0–23
 • Ernst van te loggen gebeurtenissen
  • 0-7

Geef op of er wel of geen controlelogbestanden worden gemaakt en hoe deze worden gemaakt.

Opmerkingen:

 • Met Controle inschakelen wordt bepaald of gebeurtenissen worden geregistreerd in het beveiligde controlelog en in het externe systeemlog. "Nee" is de standaardinstelling.
 • Met Extern systeemlog inschakelen wordt bepaald of logs naar een externe server worden verzonden. "Nee" is de standaardinstelling.
 • Met Externe systeemlogvoorziening wordt bepaald welke waarde wordt gebruikt wanneer logs worden verzonden naar de server met het externe systeemlog. 4 is de standaardinstelling.
 • Als het logbestand van beveiligingscontrole is geactiveerd, wordt de ernstwaarde van elke gebeurtenis geregistreerd. 4 is de standaardinstelling.
Was dit artikel nuttig?
Top