Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Menu Overige beveiligingsinstellingen

OptieFunctie

  Aanmeldbeperkingen

 • Mislukte aanmeldingen
 • Tijdsbestek voor mislukte pogingen
 • Vergrendelingstijd
 • Time-out voor aanmelding via bedieningspaneel
 • Time-out voor externe aanmelding

Het aantal en tijdsbestek beperken voor mislukte aanmeldingspogingen vanaf het bedieningspaneel van de printer voordat alle gebruikers worden geblokkeerd.

Opmerkingen:

 • Mislukte aanmeldingen geeft het aantal mislukte aanmeldingen aan voordat gebruikers worden geblokkeerd. Instellingen variëren van 1-10. 3 pogingen is de standaardfabrieksinstelling.
 • Tijdsbestek voor mislukte pogingen geeft het tijdsbestek aan waarin mislukte pogingen kunnen plaatsvinden voordat gebruikers worden geblokkeerd. Instelbereik van 1–60 minuten. De standaardinstelling is 5 minuten.
 • Vergrendelingstijd geeft aan hoe lang gebruikers worden geblokkeerd wanneer de limiet voor mislukte aanmeldingen is overschreden. Instelbereik van 1–60 minuten. De standaardinstelling is 5 minuten. 1 geeft aan dat de scanner geen vergrendelingstijd oplegt.
 • Time-out voor aanmelding via bedieningspaneel bepaalt hoe lang het beginscherm van de scanner niet-actief blijft voordat de gebruiker automatisch wordt afgemeld. Instelbereik van 1–900 seconden. 30 seconden is de standaardinstelling.
 • Time-out voor externe aanmelding bepaalt hoe lang een externe interface inactief blijft voordat de gebruiker automatisch wordt afgemeld. Instelbereik van 1–120 minuten. 10 minuten is de standaardinstelling.

  Minimumlengte pin

 • 1–16

Hiermee stelt u de minimumlengte van de pincode in.

Opmerking:  4 is de standaardinstelling.

Was dit artikel nuttig?
Top