Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Znajdowanie informacji o aplikacjach ekranu głównego

Drukarka jest dostarczana ze wstępnie zainstalowanymi aplikacjami dostępnymi na ekranie głównym. Aby skorzystać z tych aplikacji, należy je najpierw aktywować i skonfigurować przy użyciu wbudowanego serwera WWW. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do programu Embedded Web Server można znaleźć w sekcji Dostęp do wbudowanego serwera WWW..

    Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i używania aplikacji ekranu głównego, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź na stronę http://support.lexmark.com.

  2. Kliknij opcję Oprogramowanie i pakiety rozwiązań, następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Skanowanie do sieci — Wyszukuje informacje na temat tej aplikacji.
    • Inne aplikacje — Wyszukuje informacje o pozostałych aplikacjach.
  3. Kliknij kartę Podręczniki, a następnie wybierz dokument dotyczący aplikacji ekranu głównego.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top