Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Konfigurera Scan to Network

Obs!  En senare version av Användarhandboken kan innehålla a direktlänk till Administrator’s Guide (administratörshandboken) för det här programmet. Om du vill kontrollera om det finns uppdateringar av den här användarhandboken besöker du http://support.lexmark.com.

AnvändFör att

Skanna ett dokument och skicka det till en delad nätverksmapp. Du kan definiera upp till 30 unika mappdestinationer.

Anmärkningar:

 • Skrivaren måste ha skrivbehörighet till destinationerna. Från datorn där destinationen har angetts använder du delnings-, säkerhets- och brandväggsinställningarna för att ge skrivaren minst skriv-behörighet. Mer hjälp finns i dokumentationen som medföljde operativsystemet.
 • Ikonen Skanna till nätverk visas bara när en eller flera destinationer har definierats.
 1. Öppna en webbläsare och skriv sedan in skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Obs!  Leta efter skrivarens IP-adress visas på skrivarens startskärm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskiljda med punkter, till exempel 123.123.123.123.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Konfigurera Skanna till nätverk > Klicka här.
  • Klicka på Inställningar > Program > Hantera program > Skanna till nätverk.
 3. Ange destinationerna och anpassa sedan inställningarna.

  Anmärkningar:

  • Läs bubbelhjälpen bredvid några av fälten för en beskrivning av inställningen.
  • Se till att platsinställningarna för destinationen är korrekta genom att ange rätt IP-adress till den värddator där den angivna destinationen finns. Om du vill ha mer information om att ta reda på IP-adressen för värddatorn se Leta rätt på datorns IP-adress.
  • Se till att skrivaren har åtkomsträttigheter till den mapp där den angivna destinationen finns.
 4. Klicka på Verkställ.

Om du vill använda programmet trycker du på Scan to network på huvudmenyn och följer sedan instruktionerna på skrivarens display.

Var denna artikel användbar?
Top