Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Kopiuj do

Opcja ta powoduje wyświetlenie ekranu umożliwiającego wprowadzenie rozmiaru i typu papieru, na którym zostaną wydrukowane kopie.

  • Dotknij rozmiaru i typu papieru odpowiadającego załadowanemu papierowi.
  • Jeśli ustawienia w opcjach „Kopiuj z” i „Kopiuj do” różnią się od siebie, drukarka automatycznie dostosuje ustawienia skalowania, aby uwzględnić różnicę.
  • Jeśli żaden z zasobników nie zawiera typu lub rozmiaru papieru, na którym mają zostać wykonane kopie, dotknij opcji Podajnik ręczny, a następnie ręcznie załaduj żądany papier do podajnika do wielu zastosowań.
  • Jeśli w opcji „Kopiuj do” wybrano ustawienie Automatyczne dopasowanie rozmiaru, rozmiar każdej kopii będzie odpowiadał rozmiarowi papieru oryginalnego dokumentu. Jeśli żaden z zasobników nie zawiera pasującego rozmiaru papieru, zostanie wyświetlony komunikat Nie znaleziono rozmiaru papieru oraz monit o załadowanie papieru do zasobnika lub do podajnika do wielu zastosowań.
Czy ten artykuł był pomocny?
Top