Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Kopiuj z

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie ekranu umożliwiającego wybranie rozmiaru papieru oryginalnego dokumentu.

  • Dotknij wartości rozmiaru papieru odpowiadającej rozmiarowi oryginału.
  • Dotknij opcji Rozmiary mieszane, aby skopiować oryginalny dokument zawierający strony o różnych rozmiarach, ale tej samej szerokości.
  • Aby ustawić drukarkę na automatyczne wykrywanie rozmiaru oryginalnego dokumentu, dotknij opcji Autom. wykryw. rozmiaru.
Czy ten artykuł był pomocny?
Top