Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Przypisywanie niestandardowego typu papieru

  Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

  Przypisz nazwę niestandardowego typu papieru do zasobnika podczas łączenia lub rozłączania zasobników.

 1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

  Uwagi:

  • Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
  • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
 2. Kliknij opcje Ustawienia > Menu papieru > Typy niestandardowe.

 3. Wybierz niestandardową nazwę typu papieru, a następnie wybierz typ papieru

  Uwaga:  Domyślnym typem papieru dla wszystkich nazw niestandardowych zdefiniowanych przez użytkownika jest typ Papier.

 4. Kliknij opcję Submit (Wyślij).

  Korzystanie z panelu sterowania drukarki

 1. Z poziomu ekranu głównego przejdź do opcji:

   > Menu papieru > Typy niestandardowe

 2. Wybierz niestandardową nazwę typu papieru, a następnie wybierz typ papieru

  Uwaga:  Domyślnym typem papieru dla wszystkich nazw niestandardowych zdefiniowanych przez użytkownika jest typ Papier.

 3. Dotknij opcji .

Czy ten artykuł był pomocny?
Top