Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Konfigurowanie nazwy niestandardowej

  Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

 1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

  Uwagi:

  • Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
  • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
 2. Kliknij opcje Ustawienia > Menu papieru > Typy niestandardowe.

 3. Wybierz nazwę niestandardową, którą chcesz skonfigurować, wybierz typ papieru lub nośnika specjalnego, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

  Korzystanie z panelu sterowania drukarki

 1. Z poziomu ekranu głównego przejdź do opcji:

   > Menu Papier > Typy niestandardowe

 2. Wybierz nazwę niestandardową, którą chcesz skonfigurować, a następnie dotknij przycisku .

Czy ten artykuł był pomocny?
Top