Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Špatná kvalita kopie

ČinnostAnoNe

Krok 1

Zkontrolujte, zda je na displeji zobrazena chybová nebo stavová zpráva.

Je zobrazena chybová nebo stavová zpráva?

Smažte chybovou nebo stavovou zprávu.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

Zkontrolujte kvalitu předlohy.

Je kvalita originálního dokumentu uspokojivá?

Přejděte ke kroku 3.

Zvýšením nastavení rozlišení skenování docílíte kvalitnějšího výstupu.

Krok 3

Pokud se na výtiscích objevují tmavé šmouhy, očistěte skleněnou plochu skeneru a skleněnou plochu podavače ADF čistým hadříkem, ze kterého se neuvolňují vlákna, namočeným ve vodě.

Je skleněná plocha skeneru čistá?

Přejděte ke kroku 4.

Informace naleznete v části Čištění skleněné plochy skeneru.

Krok 4

Odešlete tiskovou úlohu a zkontrolujte, zda dochází k potížím s kvalitou tisku.

 1. V nabídce Obecná nastavení změňte nastavení Eko režimu.

 2. V nabídce Kopírovat upravte nastavení sytosti.

 3. Pokud tisk zůstane vybledlý, vyměňte tonerovou kazetu.

Je kvalita tisku uspokojivá?

Přejděte ke kroku 5.

Informace naleznete v části Problémy s kvalitou tisku.

Krok 5

Zkontrolujte umístění dokumentu nebo fotografie.

 • Zkontrolujte, zda je dokument nebo fotografie vložena lícem dolů na skleněnou plochu skeneru v levém horním rohu.

Je dokument nebo fotografie správně založen(a)?

Přejděte ke kroku 6.

Položte dokument nebo fotografii lícem dolů do levého horního rohu skleněné plochy skeneru.

Krok 6

Zkontrolujte nastavení kopírování.

 • Na obrazovce Kopírovat zkontrolujte, zda nastavení Typ obsahu a Zdroj obsahu odpovídají skenovanému dokumentu.

Odpovídá nastavení Typ obsahu a Zdroj obsahu skenovanému dokumentu?

Přejděte ke kroku 7.

Změňte nastavení Typ obsahu a Zdroj obsahu tak, aby odpovídala skenovanému dokumentu.

Krok 7

Zkontrolujte vzory na výtisku.

 1. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:

  Kopírovat > Ostrost >  vyberte nižší hodnotu

  Poznámka:  Zkontrolujte, zda není zvoleno přizpůsobení.

 2. Znovu odešlete úlohu kopírování.

Objevují se na výtiscích vzory?

Přejděte ke kroku 8.

Problém je vyřešen.

Krok 8

Zkontrolujte, zda na výtiscích nechybí text nebo není slabě vytištěn.

 1. Na obrazovce Kopírovat upravte nastavení následujících položek:

  • Ostrost – Zvyšte nastavení ostrosti.
  • Kontrast – Zvyšte nastavení kontrastu.
 2. Znovu odešlete úlohu kopírování.

Chybí na výtiscích text nebo je slabě vytištěný?

Přejděte ke kroku 9.

Problém je vyřešen.

Krok 9

Zkontrolujte, zda výstup není vybledlý nebo přeexponovaný.

 1. Na obrazovce Kopírovat upravte nastavení následujících položek:

  • Odstranění pozadí – Snižte aktuální nastavení.
  • Sytost – Zvyšte aktuální nastavení.
 2. Znovu odešlete úlohu kopírování.

Jsou výtisky vybledlé nebo přeexponované?

Obraťte se na podpora zákazníků.

Problém je vyřešen.

Byl tento článek užitečný?
Top