Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Nabídka Bezdrátové připojení

Poznámka:  Tato nabídka je k dispozici pouze u tiskáren připojených k síti Ethernet a u tiskáren, které mají připojený bezdrátový síťový adaptér.

Chcete-li přejít do nabídky, postupujte jedním z následujících způsobů:

 • Síť/Porty > Standardní síť > Nastavení standardní sítě > Nastavení bezdrátové sítě
 • Síť/Porty > Síť  [x] > Nastavení sítě  [x]   > Bezdrátové připojení
PoložkaPoužití

  Wi‑Fi Protected Setup (WPS)

 • Metoda připojení tlačítkem
 • Metoda připojení PIN kódem

Nastaví připojení k bezdrátové síti a zapne zabezpečení sítě.

Poznámky:

 • Metoda připojení tlačítkem připojí tiskárnu k bezdrátové síti stisknutím tlačítka na tiskárně a na přístupovém bodu (bezdrátovém směrovači) v daném časovém intervalu.
 • Metoda připojení PIN kódem připojí tiskárnu k bezdrátové síti zadáním PIN kódu na tiskárně a do nastavení bezdrátové sítě v přístupovém bodu.

  Povolit/zakázat automatickou detekci WPS

 • Povolit
 • Zakázat

Automaticky rozpozná způsob připojení, který používá přístupový bod s funkcí WPS – metodu připojení tlačítkem nebo PIN kódem.

Poznámka:  Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

  Síťový režim

  Typ BSS

 • Infrastruktura
 • Ad hoc

Určuje režim sítě.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení výrobce je Infrastruktura. Režim Infrastruktura umožňuje tiskárně přistupovat k síti pomocí přístupového bodu.
 • Tiskárna se v tomto případě bezdrátově připojí přímo k počítači.

  Kompatibilita

 • 802.11b/g
 • 802.11b/g/n

Určuje bezdrátový standard pro bezdrátovou síť.

Poznámka:  Výchozím nastavením výrobce je 802.11b/g/n.

  Zvolte síť

Umožní vybrat dostupnou síť, kterou bude tiskárna používat.

  Zobrazit kvalitu signálu

Zobrazení kvality bezdrátového připojení

  Zobrazit režim zabezpečení

Zobrazení způsobu šifrování bezdrátové sítě

Byl tento článek užitečný?
Top