Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

nabídka síťové karty

Chcete-li přejít do nabídky, postupujte jedním z následujících způsobů:

 • nabídka Síť/porty > Standardní síť > Nastavení standardní sítě > Síťová karta
 • Síť/porty > Síť  [x] > Nastavení sítě  [x]   > Síťová karta
PoložkaČinnost

  Zobrazit stav karty

 • Připojeno
 • Odpojeno

Zobrazí stav připojení bezdrátového síťového adaptéru.

  Zobrazit rychlost karty

Zobrazí rychlost aktivního síťového adaptéru.

  Síťová adresa

 • UAA
 • LAA

Zobrazí síťové adresy.

  Časový limit úlohy

0, 10–225 sekund

Umožňuje nastavit dobu, kiterá uplyne před zrušením síťové tiskové úlohy.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 90 sekund.
 • Hodnota nastavení 0 ruší časový limit.
 • Pokud je vybrána hodnota mezi 1 a 9, zobrazí se na displeji zpráva Neplatné a hodnota nebude uložena.

  Hlavičková stránka

 • Vypnuto
 • Zapnuto

Umožňuje tisk hlavičkové stránky.

Poznámka:  Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.

Byl tento článek užitečný?
Top