Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Trådlöst, meny

Obs!  Menyn är endast tillgänglig för skrivare som är anslutna till ett Ethernetnätverk och skrivare som har en trådlös nätverksadapter.

Navigera till något av följande för att komma till menyn:

 • Nätverk/portar > Standardnätverk > Standardnätverksinställningar > Trådlöst
 • Nätverk/portar > Nätverk  [x] > Inställningar  Nätverk  [x] > Trådlöst
AnvändaFör att

  Wi-Fi-skyddad installation (WPS)

 • Starta tryckknappsmetod
 • Starta PIN-metod

Skapa en trådlös nätverksanslutning och aktivera nätverkssäkerhet.

Anmärkningar:

 • Med metoden Tryckknappskontroll ansluts skrivaren till ett trådlöst nätverk när knapparna på både skrivaren och åtkomstpunkten (trådlös router) trycks in inom en given tidsperiod.
 • Med Starta PIN-metod ansluts skrivaren till ett trådlöst nätverk genom att använda en PIN-kod på skrivaren och ange den i de trådlösa inställningarna för åtkomstpunkten.

  Aktivera/avaktivera automatisk WPS-avkänning

 • Aktivera
 • Avaktivera

Identifierar automatiskt vilken anslutningsmetod en åtkomstpunkt med WPS använder – Starta tryckknappsmetod eller Starta PIN-metod.

Obs!  Avaktiverad är standardinställningen.

  Nätverksläge

  BSS-typ

 • Infrastruktur
 • Ad hoc

Ange nätverksläget.

Anmärkningar:

 • Infrastruktur är fabriksinställt som standard. På så sätt kan skrivaren ansluta till ett nätverk genom en åtkomstpunkt.
 • Med Ad hoc konfigurerar du trådlös anslutning direkt mellan skrivaren och en dator.

  Kompatibilitet

 • 802.11b/g
 • 802.11b/g/n

Ange den trådlösa standarden för det trådlösa nätverket.

Obs!  802.11b/g/n är standardinställningen.

  Välj nätverk

Välj ett tillgängligt nätverk som skrivaren kan använda.

  Visa signalkvalitet

Visa kvaliteten på den trådlösa anslutningen.

  Visa säkert läge

Visa krypteringsmetoden för det trådlösa nätverket.

Var denna artikel användbar?
Top