Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Nätverkskortsmeny

Navigera till något av följande för att komma till menyn:

 • Nätverk/portar > Standardnätverk > Standardnätverksinställning > Nätverkskort
 • Nätverksportar > Nätverk  [x] > Nätverk  [x]  -inställningar > Nätverkskort
AnvändFör att

  Visa kortstatus

 • Ansluten
 • Frånkopplad

Visa den trådlösa nätverksadapterns anslutningsstatus.

  Visa korthastighet

Visa hastigheten för en aktiv trådlös nätverksadapter.

  Nätverksadress

 • UAA
 • LAA

Se nätverksadresserna.

  Tidsgräns för utskrift

0, 10–225 sekunder

Ange hur lång tid som ett utskriftsjobb via nätverket får ta innan det avbryts.

Anmärkningar:

 • "90 sekunder" är fabriksinställt som standard.
 • Ett värde lägre än 0 inaktiverar tidsgränsen.
 • Om ett värde mellan 1 och 9 väljs visas Ogiltigt på skärmen, och värdet sparas inte.

  Försättsblad

 • Av

Låta skrivaren skriva ut ett försättsblad.

Obs!  Av är fabriksinställt som standard.

Var denna artikel användbar?
Top