Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Příprava instalace tiskárny do sítě Ethernet

Chcete-li nakonfigurovat tiskárnu pro síť Ethernet, obstarejte si před započetím konfigurace následující informace:

Poznámka:  Pokud síť přiřazuje adresy IP počítačům a tiskárnám automaticky, pokračujte v instalaci tiskárny.

  • Platná, jedinečná adresa IP pro tiskárnu pro použití v síti
  • Brána sítě
  • Maska sítě
  • Přezdívka tiskárny (nepovinné)
  • Poznámka:  Přezdívka tiskárny může usnadnit identifikaci tiskárny v síti. Můžete zvolit výchozí přezdívku tiskárny, nebo jí přiřadit název, který si snadněji zapamatujete.

Budete potřebovat kabel Ethernet pro připojení tiskárny k síti a volný port, pomocí kterého tiskárnu fyzicky připojíte k síti. Pokud je to možné, použijte nový síťový kabel, abyste zabránili potenciálním problémům způsobeným poškozeným kabelem.

Byl tento článek užitečný?
Top