Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Příprava instalace tiskárny do bezdrátové sítě

Poznámky:

 • Zkontrolujte, zda je v tiskárně je nainstalován bezdrátový síťový adaptér, který správně funguje. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán s bezdrátovým síťovým adaptérem.
 • Zkontrolujte, zda je přístupový bod (bezdrátový směrovač) zapnutý a zda je funkční.

Před instalací tiskárny do bezdrátové sítě musíte znát následující informace:

 • SSID – SSID se také označuje jako název sítě.
 • Bezdrátový režim (nebo Síťový režim) – tento režim bude buď infrastruktura nebo ad hoc.
 • Kanál (pro sítě ad hoc) – výchozím nastavením kanálu pro infrastrukturní sítě je automaticky.
 • Nastavení auto vyžadují i některé sítě ad hoc. Pokud si nejste jisti, který kanál vybrat, poraďte se s pracovníkem oddělení systémové podpory.
 • Způsob zabezpečení – pro způsob zabezpečení existují čtyři základní možnosti:
  • klíč WEP
  • Jestliže vaše síť používá více než jeden klíč WEP, pak na příslušné místo zadejte až čtyři klíče. Vyberte klíč právě používaný sítí výběrem výchozího přenosového klíče WAP.
  • Předem sdílený klíč nebo heslo WPA/WPA2
  • WPA zahrnuje šifrování jako další vrstvu zabezpečení. Vybrat lze šifru AES nebo TKIP. Šifrování musí být nastaveno na stejný typ na směrovači i tiskárně, jinak tiskárna nebude schopná komunikovat v síti.
  • 802.1X–RADIUS
  • Pokud instalujete tiskárnu v síti standardu 802.1X, pak budete možná potřebovat následující informace:

   • Typ ověření
   • Typ vnitřního ověření
   • Uživatelské jméno a heslo 802.1X
   • Certifikáty
  • Bez zabezpečení
  • Pokud vaše síť nepoužívá žádný typ zabezpečení, nebudete muset mít žádné bezpečnostní informace.
  • Poznámka:  Použití nezabezpečených bezdrátových sítí se nedoporučuje.

  Poznámky:

  • Pokud neznáte název SSID sítě, ke které je počítač připojen, spusťte nástroj pro nastavení bezdrátové sítě síťového adaptéru v počítači a vyhledejte název sítě. Pokud nenaleznete název SSID nebo informace o zabezpečení sítě, podívejte se do dokumentace k přístupovému bodu nebo se obraťte na pracovníka oddělení systémové podpory.
  • Potřebujete-li zjistit klíč nebo heslo WPA/WPA2 pro bezdrátovou síť, podívejte se do dokumentace dodané s přístupovým bodem nebo na vestavěný webový server přidružený k přístupovému bodu, nebo se obraťte na správce systému.
Byl tento článek užitečný?
Top