Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Zacięcie papieru w przednich drzwiczkach

  UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:  Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.

 1. Otwórz przednie drzwiczki.

 2. Wyjmij kasetę z tonerem.

 3. Wyjmij zespół obrazujący.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie wystawiaj zespołu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie dotykaj błyszczącego bębna fotoprzewodnika pod zestawem obrazowania. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

 4. Wyjmij zacięty papier.

  Uwaga:  Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

 5. Włóż zespół obrazujący.

  Uwaga:  Użyj strzałek wewnątrz drukarki, jako prowadnic.

 6. Włóż kasetę z tonerem.

 7. Zamknij przednie drzwiczki.

 8. W razie konieczności naciśnij na panelu sterowania.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top