Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Pappersstopp i den främre luckan

  VAR FÖRSIKTIG – VARM YTA:  Insidan av skrivaren kan vara varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta tills ytan har svalnat.

 1. Öppna den främre luckan.

 2. Ta bort tonerkassetten.

 3. Ta bort bildhanteringsenheten.

  Varning – risk för skador:  Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

  Varning – risk för skador:  Rör inte fotoenhetens blanka cylinder som sitter på bildhanteringsenhetens undersida. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.

 4. Ta bort papperet som har fastnat.

  Obs!  Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

 5. Sätt i bildhanteringsenheten.

  Obs!  Använd pilarna inuti skrivaren som stöd.

 6. Sätt in tonerkassetten.

 7. Stäng den främre luckan.

 8. Tryck på på kontrollpanelen om det behövs.

Var denna artikel användbar?
Top