Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Hitta var papper har fastnat

Anmärkningar:

  • Om Stopphjälp är aktiverat skickar skrivaren automatiskt tomma sidor eller sidor med ofullständiga utskrifter när en sida som fastnat avlägsnats. Kontrollera utmatningsfacket för att se om det finns kasserade sidor.
  • Om Åtgärda pappersstopp är inställt på På eller Auto skriver skrivaren ut de sidor som fastnat en gång till.
Hitta pappersstopp

1

Den automatiska dokumentmataren

2

Standardfack

3

Framlucka

4

Universalarkmatare

5

Duplexenhet

6

Fack

7

Bakre lucka

Var denna artikel användbar?
Top