Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Opis ekranu głównego

Gdy drukarka jest włączona, na wyświetlaczu urządzenia jest wyświetlany ekran podstawowy, nazywany ekranem głównym. Używając przycisków ekranu głównego i ikon, można rozpocząć kopiowanie, wysyłanie faksu lub skanowanie, a także wyświetlić ekran menu i reagować na komunikaty urządzenia.

Uwaga:  Wygląd ekranu głównego zależy od własnych ustawień ekranu, ustawień dokonanych przez administratora i aktywnych rozwiązań wbudowanych.

PrzyciskPrzeznaczenie

1

Kopiuj

Pozwala uzyskać dostęp do menu kopiowania i wykonywać kopie.

2

Faks

Pozwala uzyskać dostęp do menu faksowania i wysyłać faksy.

3

E-mail

Umożliwia dostęp do różnych menu poczty e-mail i wysyłanie wiadomości e-mail.

4

FTP

Umożliwia dostęp do menu funkcji FTP (File Transfer Protocol) i skanowanie dokumentów bezpośrednio do serwera FTP.

5

Ikona Menu

Dostęp do menu drukarki.

Uwaga:  Menu są dostępne tylko wtedy, gdy drukarka znajduje się w stanie gotowości.

6

Pasek komunikatów o stanie drukarki

  • Wyświetla komunikat o bieżącym stanie drukarki, np. Gotowa lub Zajęta.
  • Wyświetlanie komunikatów o stanie materiałów eksploatacyjnych drukarki, takich jak Bęben pusty lub Niski poziom toneru w kasecie drukującej.
  • Wyświetlanie komunikatów o problemach wymagających interwencji użytkownika oraz dostarczanie instrukcji umożliwiających ich usunięcie.

7

Stan/Materiały eksploatacyjne

  • Wyświetla ostrzeżenie lub komunikat o błędzie, gdy do kontynuowania pracy drukarki wymagana jest interwencja użytkownika.
  • Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o danym ostrzeżeniu lub komunikacie i sposobie jego usunięcia.

Inne elementy, które mogą być także wyświetlane na ekranie głównym:

PrzyciskDziałanie

Wyszukaj wstrzymane zadania

Wyszukiwanie aktualnie wstrzymanych zadań.

Zadania według użytkownika

Dostęp do zadań drukowania zapisanych przez użytkownika.

Profile i aplikacje

Dostęp do profili i aplikacji.

Funkcje

FunkcjaOpis

Alarm wymagający interwencji

Ta ikona jest wyświetlana i zapala się czerwony wskaźnik, gdy w przypadku jakiejś funkcji wystąpi alarm wymagający interwencji.

Ostrzeżenie

Ta ikona jest wyświetlana, gdy wystąpi błąd.

Adres IP drukarki

Przykład: 123.123.123.123

Adres IP drukarki znajduje się w lewym górnym rogu ekranu głównego — jest to seria czterech liczb rozdzielonych kropkami. Adresu IP można użyć przy korzystaniu z wbudowanego serwera WWW do zdalnego wyświetlania oraz konfigurowania ustawień drukarki, nawet gdy użytkownik nie przebywa w pobliżu urządzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top