Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Niet-vluchtig geheugen wissen

 • Individuele instellingen, apparaat- en netwerkinstellingen, beveiligingsinstellingen en geïntegreerde oplossingen: kies Alle instellingen wissen in het menu Configuratie om alle gegevens en instellingen te verwijderen.
 • Faxgegevens: kies Alle instellingen wissen in het menu Configuratie om alle faxinstellingen en -gegevens te verwijderen.
 1. Schakel de printer uit.

 2. Houd 2 en 6 ingedrukt terwijl u de printer inschakelt. Laat de knoppen pas los wanneer het scherm met de voortgangsbalk wordt weergegeven.

  De printer voert de opstartcyclus uit, waarna het menu Configuratie wordt weergegeven. Zodra de printer volledig is ingeschakeld, moet op het aanraakscherm een lijst met functies worden weergegeven in plaats van standaardpictogrammen van het startscherm.

 3. Raak Alle instellingen wissen aan.

  Tijdens dit proces wordt de printer meerdere malen opnieuw opgestart.

  Opmerking:  met Alle instellingen wissen worden apparaatinstellingen, oplossingen, taken, faxen en wachtwoorden op een veilige manier verwijderd uit het printergeheugen.

 4. Raak Terug > Menu Configuratie afsluiten aan.

De printer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld en keert terug naar de normale bedrijfsmodus.

Was dit artikel nuttig?
Top