Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Rensa skrivarens hårddisk

Anmärkningar:

 • Det är inte alla skrivarmodeller som har en hårddisk installerad.
 • Med alternativet Radera tillfälliga datafiler i skrivarmenyerna kan du ta bort hemligt material som finns kvar efter utskriftsjobb på ett säkert sätt genom att skriva över filer som du har markerat att du vill ta bort.

  Använda skrivarens kontrollpanel

 1. Stäng av skrivaren.

 2. Håll 2 och 6 nedtryckta samtidigt som du sätter på skrivaren. Släpp inte upp knapparna förrän skärmen med förloppsindikatorn visas.

  Skrivaren genomför en startprocedur och sedan visas konfigurationsmenyn. När skrivaren är helt igång visar pekskärmen en lista med funktioner.

 3. Tryck på Rensa disk och tryck sedan på något av följande:

  • Rensa disk (snabb) – Med den här inställningen skrivs hårddisken över en gång med nollor.
  • Rensa disk (säker) – Med den här inställningen skrivs hårddisken över med slumpmässiga bitmönster flera gånger, varpå en verifikationsomgång görs. En säker överskrivning följer DoD 5220.22‑M-standarden för säker radering av data från hårddiskar. Mycket hemlig information bör endast rensas med denna metod.
 4. Tryck på Ja för att fortsätta diskrensningen.

  Anmärkningar:

  • Diskrensningens förlopp visas i statusfältet.
  • Det kan ta allt från några minuter till över en timme att rensa hårddisken, och under denna period kan skrivaren inte användas.
 5. Tryck på Bakåt > Stäng konfigurationsmeny.

Skrivaren återställs och återgår sedan till normalt driftläge.

Var denna artikel användbar?
Top