Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Lista menu

Menu papieruRaportyNetwork/Ports (Sieć/Porty)Bezpieczeństwo

Domyślne źródło

Rozmiar/typ papieru

Konfiguruj adres MP

Substitute Size (Zastąp rozmiar)

Tekstura papieru

Gramatura papieru

Ładowanie papieru

Custom Types (Typy niestandardowe)

Nazwy niestandardowe1

Custom Scan Sizes (Niestandardowe rozmiary skanów)

Konfiguracja uniwersalna

Strona ustawień menu

Statystyki urządzenia

Test zszywacza

Strona konfiguracji sieci 1

Strona [x] konfiguracji sieci

Lista skrótów

Dziennik zadań faksowania

Dziennik wywołań faksu

Kopiuj skróty

Skróty e-mail

Skróty faksu

Skróty FTP

Lista profili

Drukuj czcionki

Drukuj katalog

Print Demo (Drukuj demonstrację)

Asset Report (Raport inwentaryzacji)

aktywna karta sieciowa

Sieć standardowa2

Standardowy port USB

Równoległy  [x]

Szeregowy  [x]

Ustawienia SMTP

    Różne zabezpieczenia

  • Ustawienia

Wydruk poufny

    Kasuj pliki

  • tymczasowe

Dziennik audytu bezpieczeństwa

Ustaw datę i godzinę

UstawieniaPomocZarządzaj skrótamiMenu karty opcjonalnej3

1 W zależności od konfiguracji drukarki to menu jest wyświetlane jako Strona ustawień sieci lub Strona  [x] ustawień sieci.

2 W zależności od konfiguracji drukarki to menu jest wyświetlane jako Sieć standardowa lub Sieć   [x].

3 To menu jest wyświetlane, tylko gdy jest zainstalowana co najmniej jedna aplikacja DLE.

Ustawienia ogólne

Ustawienia kopiowania

Ustawienia faksu

Ustawienia e-mail

Ustawienia FTP

Menu napędu flash

Ustawienia druk.

Drukuj wszystkie podręczniki

Podręcznik kopiowania

Podręcznik poczty e-mail

Podręcznik faksowania

Podręcznik FTP

Usuwanie defektów wydruków

Informacje

Materiały eksploatacyjne

Skróty faksu

Skróty e-mail

Skróty FTP

Kopiuj skróty

Skróty profili

Wyświetlana jest lista zainstalowanych emulatorów pobierania DLE.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top