Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Skrivarkonfigurationer

VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:  Om skrivaren är placerad på golvet krävs ytterligare tillbehör för att den ska stå stabilt. Du måste antingen använda ett skrivarställ eller en skrivarbas om du använder flera inmatningsalternativ. Du kan behöva ytterligare tillbehör om du har köpt en multifunktionsskrivare som kan skanna, kopiera och faxa. Om du vill ha mer information kan du se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara stängda tills de behövs.

Du kan anpassa skrivaren genom att lägga till ett 250- eller 550-arksfack som tillval. Information om hur du installerar tillvalsfacket finns i Installera tillvalsfack.

1

Skrivarens kontrollpanel

2

Den automatiska dokumentmataren

3

Automatisk dokumentmatare, fack

4

Fack för automatisk dokumentmatare

5

Öppningsknapp för den främre luckan

6

Standardfack för 250 ark

7

Tillvalsmagasin för 250 eller 550 ark

8

Flerfunktionsmatare för 100 ark

9

Pappersstopp

10

Standardmagasin

Var denna artikel användbar?
Top