Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Konfiguracja powiadomień o materiałach eksploatacyjnych z wbudowanego serwera WWW

  Ustawiając wybrane alerty, można określić sposób powiadamiania o poszczególnych stanach materiałów eksploatacyjnych (na wyczerpaniu, niski poziom, bardzo niski poziom, koniec okresu eksploatacji).

  Uwagi:

  • Alerty można ustawić dla naboju z tonerem, wkładu światłoczułego i zestawu konserwacyjnego.
  • Wszystkie alerty można ustawić do sygnalizowania stanu materiałów eksploatacyjnych: na wyczerpaniu, niski poziom oraz bardzo niski poziom. Nie wszystkie alerty można ustawić do sygnalizowania stanu końca eksploatacji materiału eksploatacyjnego. Alert e-mail jest dostępny do sygnalizowania wszystkich stanów materiałów eksploatacyjnych.
  • Procent szacowanej pozostałej ilości materiału eksploatacyjnego, który będzie powodować wyświetlenie monitu, można ustawić dla niektórych materiałów eksploatacyjnych i niektórych ich stanów.
 1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

  Uwagi:

  • Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
  • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
 2. Kliknij kolejno Ustawienia > Ustawienia wydruku > Powiadomienia o materiałach eksploatacyjnych.

 3. W menu rozwijanym dla każdego materiału eksploatacyjnego wybierz jedną z następujących opcji powiadamiania:

  PowiadamianieOpis

  Wyłączone

  Normalne zachowanie drukarki dotyczące wszystkich materiałów eksploatacyjnych.

  Tylko e-mail

  Drukarka utworzy wiadomość e-mail po wystąpieniu określonego stanu materiału eksploatacyjnego. Informacja o stanie materiału eksploatacyjnego pojawi się na stronie menu i stronie stanu.

  Ostrzeżenie

  Drukarka wyświetli komunikat ostrzeżenia i utworzy wiadomość e-mail dotyczącą stanu materiału eksploatacyjnego. Drukarka nie zatrzyma się po wystąpieniu określonego stanu materiału eksploatacyjnego.

  Zatrzymanie z możliwością kontynuacji1

  Po wystąpieniu określonego stanu materiału eksploatacyjnego drukarka zatrzyma przetwarzanie zadań. Kontynuowanie drukowania będzie wymagać naciśnięcia przycisku przez użytkownika.

  Zatrzymanie bez możliwości kontynuacji1,2

  Po wystąpieniu określonego stanu materiału eksploatacyjnego drukarka zatrzyma przetwarzanie zadań. Kontynuowanie drukowania będzie wymagać wymiany materiału eksploatacyjnego.

  1 Po włączeniu powiadomienia o materiale eksploatacyjnym drukarka utworzy wiadomość e-mail dotyczącą stanu materiału eksploatacyjnego.

  2 Gdy materiał eksploatacyjny wyczerpie się, drukarka zatrzyma się, aby zapobiec wystąpieniu uszkodzenia.

 4. Kliknij opcję Submit (Wyślij).

Czy ten artykuł był pomocny?
Top