Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Zmiana ustawień portu po zainstalowaniu portu ISP

Uwagi:

 • Nie zmieniać konfiguracji jeśli drukarka ma statyczny adres IP.
 • Nie zmieniać konfiguracji jeśli komputery są skonfigurowane do używania nazwy sieci zamiast adresu IP.
 • Jeśli do drukarki skonfigurowanej uprzednio pod kątem połączenia Ethernet dodawany jest bezprzewodowy port ISP (Internal Solutions Port), należy odłączyć ją od sieci Ethernet.

  Użytkownicy systemu Windows

 1. Otwórz folder drukarek.

 2. W menu skrótów drukarki otwórz właściwości drukarki.

 3. Skonfiguruj port z listy.

 4. Zaktualizuj adres IP.

 5. Zastosuj zmiany.

  Użytkownicy komputerów Macintosh

 1. W menu Apple wybierz polecenie System Preferences (Preferencje systemu), a następnie przejdź do listy drukarek i wybierz + > IP.

 2. W pasku adresu należy wpisać adres IP

 3. Zastosuj zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top