Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Ställa in fax i länder och regioner med olika telefonjack och telefonkontakter

VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt bör du inte konfigurera produkten eller göra andra elektriska anslutningar med t.ex. nätsladden, faxfunktionen eller telefonen under åskväder.

VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt bör du inte använda faxen under åskväder.

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att minska brandrisken använder du endast en 26 AWG-kabel eller större telekommunikationskabel (RJ-11) vid anslutning av den här produkten till det allmänna telenätet. För användare i Australien: Sladden måste vara godkänd av Australian Communications and Media Authority.

Standardtelefonjacket som används i de flesta länder eller regioner är RJ11-jacket. Om vägguttaget eller utrustningen i huset inte är kompatibelt med den här typen av anslutning behöver du använda en telefonadapter. Det kan hända att skrivaren inte levereras med en adapter för ditt land eller din region och då behöver du köpa en separat.

Det kan sitta en adapterkontakt i skrivarens telefonport. Ta inte bort adapterkontakten från skrivarens telefonport om du ansluter till ett seriellt eller kaskadtelefonsystem.

ArtikelnamnArtikelnummer

Lexmark-adapterkontakt

40X8519

Ansluta skrivaren till ett jack som inte är RJ11

  1. Anslut ena änden av telefonsladden till linjeporten på skrivaren.

  2. Anslut den andra änden av telefonsladden till RJ11-adaptern och anslut sedan adaptern till vägguttaget.

  3. Om du vill ansluta en till enhet med en icke‑RJ11-anslutning till samma telefonjack, ansluter du den direkt till telefonadaptern.

Ansluta skrivaren till ett jack i Tyskland

Tysk jack har två typer av portar. N-portarna är för fax, modem och telefonsvarare. F-porten är för telefoner. Anslut skrivaren till någon av N-portarna.

  1. Anslut ena änden av telefonsladden till linjeporten på skrivaren.

  2. Anslut den andra änden av telefonsladden till RJ11-adaptern och anslut sedan adaptern till en N-port.

  3. Om du vill ansluta en telefon och en telefonsvarare till samma telefonjack ansluter du enheterna enligt bilden.

Var denna artikel användbar?
Top