Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Ověření nastavení tiskárny

Jakmile je veškerý doplňující hardware i software nainstalován a tiskárna zapnuta, ověřte, zda je tiskárna správně nastavena tak, že vytisknete následující:

  • Stránku nastavení nabídek – tuto stránku použijte k ověření, že jsou správně nainstalované všechny volitelné doplňky tiskárny. Seznam nainstalovaných doplňků se nachází na spodní části stránky. Není-li vámi nainstalovaný volitelný doplněk v seznamu, pak nebyl nainstalován správně. Odstraňte doplněk a nainstalujte jej znovu.
  • Další informace naleznete následující části:

  • Stránka Nastavení sítě – Tuto stránku použijte k ověření připojení k síti. Tato stránka rovněž poskytuje důležité informace, které vám budou k užitku při konfiguraci síťového tisku.
  • Poznámka:  Zkontrolujte, zda je tiskárna vybavena funkcí sítě Ethernet nebo bezdrátové sítě a zda je připojena k síti.

    Další informace naleznete následující části:

Byl tento článek užitečný?
Top