Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Rozpoznání míst uvíznutí

Poznámky:

  • Pokud je zapnuta funkce Pomocník při zaseknutí, tiskárna po odstranění zaseknuté stránky vysune prázdné nebo částečně potištěné stránky. Vyhledejte ve výstupu tisku prázdné stránky.
  • Pokud je možnost Napravit uvíznutí nastavena na hodnotu Zapnuto nebo Auto, vytiskne tiskárna uvíznuté stránky znovu.
Místa uvíznutí

1

Sešívací finišer

2

Standardní odkladač

3

Přední dvířka

4

Univerzální podavač

5

Jednotka pro oboustranný tisk

6

Zásobníky

7

Expandér výstupu

8

Zadní dvířka

9

Schránka

10

Zadní dvířka sešívací schránky

Byl tento článek užitečný?
Top