Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Vestavěný webový server se neotevírá

ČinnostAnoNe

Krok 1

Zkontrolujte, zda je IP adresa tiskárny správná.

  • Zobrazení IP adresy tiskárny:
    • na domovské obrazovce tiskárny
    • v části TCP/IP v nabídce Síť/Porty;
    • vytištěním stránky s nastavením sítě nebo stránky s nastavením nabídek a vyhledáním informace v části TCP/IP.

    Poznámka:  Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

zjištění IP adresy tiskárny

Přejděte ke kroku 2.

Napište IP adresu tiskárny do adresního řádku webového prohlížeče.

Poznámka:  Chcete-li získat přístup k vestavěnému webovému serveru, může být v závislosti na nastavení sítě nutné zadat před IP adresou tiskárny výraz „https://“ namísto „http://“.

Krok 2

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.

Je tiskárna zapnuta?

Přejděte ke kroku 3.

Zapněte tiskárnu.

Krok 3

Zkontrolujte, zda funguje připojení k síti.

Funguje připojení k síti?

Přejděte ke kroku 4.

Obraťte se na správce systému.

Krok 4

Zkontrolujte řádné připojení kabelů k tiskárně a tiskovému serveru.

  • Další informace vyhledejte v dokumentaci k nastavení dodané s tiskárnou.

Jsou kabely řádně připojeny k tiskárně a tiskovému serveru?

Přejděte ke kroku 5.

Kabely řádně zasuňte do konektorů.

Krok 5

Dočasně zakažte webové servery proxy.

Poznámka:  Servery proxy mohou blokovat nebo omezovat přístup k některým webovým serverům včetně vestavěného webového serveru.

Jsou webové servery proxy zakázány?

Přejděte ke kroku 6.

Obraťte se na správce systému.

Krok 6

Zadáním správné IP adresy do adresního řádku se opětovné připojte k vestavěnému webovému serveru.

Otevřel se vestavěný webový server?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na podpora zákazníků.

Byl tento článek užitečný?
Top