Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Tisknou se nesprávné znaky

ČinnostAnoNe

Krok 1

Ujistěte se, že tiskárna není v režimu hexadecimálního trasování.

Poznámka:  Pokud se na displeji tiskárny zobrazí zpráva Připraveno k hexadecimálnímu trasování, dezaktivujte režim hexadecimálního trasování tak, že tiskárnu vypnete a znovu zapnete.

Je tiskárna je v režimu Hexadecimální trasování?

Dezaktivujte režim hexadecimálního trasování.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

  1. Na ovládacím panelu tiskárny vyberte možnost Standardní síť nebo Síť  [x] a pak nastavte přepínač SmartSwitch na hodnotu Zapnuto.

  2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Tisknou se nesprávné znaky?

Obraťte se na podpora zákazníků.

Problém je vyřešen.

Byl tento článek užitečný?
Top