Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Vyskytují se neočekávané konce stránek

ČinnostAnoNe

Krok 1

Upravte nastavení časového limitu tisku.

  1. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:

    Nastavení > Obecná nastavení > Časové limity > Časový limit tisku

  2. Vyberte vyšší nastavení a pak, v závislosti na modelu tiskárny, vyberte možnost nebo Odeslat.

  3. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Vytisknul se soubor správně?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

  1. Zkontrolujte ruční konce stránek v předloze.

  2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Vytisknul se soubor správně?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na podpora zákazníků.

Byl tento článek užitečný?
Top