Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Tisk se zpomaluje

Poznámky:

  • Při tisku pomocí úzkého papíru tiskárna tiskne sníženou rychlostí, aby nedošlo k poškození zapékače.
  • Rychlost tiskárny může být snížena při dlouhodobém tisku nebo při tisku při zvýšené teplotě.
ČinnostAnoNe

Krok 1

  1. Zkontrolujte, zda velikost papíru založenému v zásobníku odpovídá typu zapékače:

    Poznámka:  Pro tisk na papír formátu Letter použijte zapékač 110 V a pro tisk na papír formátu A4 zapékač 220 V.

  2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Zvýšila se rychlost tisku?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

  1. Vyměňte zapékač. Další informace o instalaci rozpěrky najdete na listu s pokyny, který byl dodán společně s ní.

  2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Zvýšila se rychlost tisku?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na podpora zákazníků.

Byl tento článek užitečný?
Top