Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Tiskové úlohy se netisknou

ČinnostAnoNe

Krok 1

 1. Otevřete dokument, který nemůžete vytisknout, otevřete dialogové okno Tisk, a zkontrolujte, zda jste vybrali správnou tiskárnu.

  Poznámka:  Pokud tiskárna není nastavena jako výchozí, musíte vybrat tiskárnu pro každý dokument, který chcete tisknout.

 2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Vytiskly se úlohy?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapojena do sítě a zapnuta a zda se na displeji tiskárny zobrazuje zpráva Připraveno.

 2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Tisknou se úlohy?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 3.

Krok 3

Pokud se na displeji tiskárny zobrazí chybová zpráva, vymažte ji.

Poznámka:  Po vymazání právy bude tiskárna pokračovat v tisku.

Tisknou se úlohy?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 4.

Krok 4

 1. Zkontrolujte, zda porty (USB, sériový nebo Ethernet) fungují a zda jsou kabely správně zapojeny do počítače a do tiskárny.

  Poznámka:  Další informace vyhledejte v dokumentaci k nastavení dodané s tiskárnou.

 2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Tisknou se úlohy?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 5.

Krok 5

 1. Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.

 2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Tisknou se úlohy?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 6.

Krok 6

 1. Odinstalujte a znovu nainstalujte software tiskárny. Další informace najdete na Instalace softwaru tiskárny.

  Poznámka:  Software tiskárny je k dispozici na webu http://support.lexmark.com.

 2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

  Tisknou se úlohy?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na zákaznická podpora.

Byl tento článek užitečný?
Top