Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Asetus-valikko

ValintaToiminto

  Komentokieli

 • PCL-emulointi
 • PS-emulointi

Määritä oletuskomentokieli.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on PCL-emulointi.
 • PostScript-emulointi-asetus käsittelee tulostustyöt PostScript-kielellä.
 • PCL-emulointi-asetus käsittelee tulostustyöt PCL-kielellä.
 • Komentokielen asettaminen oletukseksi ei estä sovellusohjelmaa lähettämästä töitä, joiden tulostusta ohjataan jollakin muulla komentokielellä.

  Työ odottaa

 • Käytössä
 • Ei käytössä

Määritä, että tulostustyöt poistetaan tulostusjonosta, jos ne tarvitsevat tulostimen lisälaitteita tai mukautettuja asetuksia, joita ei ole käytettävissä. Ne siirretään erilliseen tulostusjonoon, jotta muut työt tulostuvat normaalisti. Kun puuttuvat tiedot tai lisävarusteet tai molemmat ovat käytettävissä, tallennetut työt tulostuvat.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Tämä valikko näkyy ainoastaan, jos alustettu ja toimiva tulostimen kiintolevy on asennettuna. Tällä varmistetaan, etteivät tallennetut työt katoa, jos tulostimesta katkeaa sähköt.

  Tulostusalue

 • Normaali
 • Sovita sivulle
 • Koko sivu

Määritä looginen ja fyysinen tulostusalue.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali. Kun yrität tulostaa tietoja Normaali-asetuksen määrittämälle ei-tulostettavalle alueelle, tulostin leikkaa kuvan rajan kohdasta.
 • Sovita sivulle -asetus muuttaa sivun sisällön kokoa siten, että sisältö mahtuu valitulle paperikoolle.
 • Koko sivu -asetuksella kuva voidaan ulottaa Normaali-asetuksella määritetyn tulostusalueen ulkopuolelle, mutta tulostin leikkaa kuvan Normaali-asetuksen rajalla. Tämä asetus vaikuttaa vain sivuihin, jotka tulostetaan käyttämällä PCL  5e -komentokieltä. Se ei vaikuta sivuihin, jotka tulostetaan käyttämällä PCL  XL- tai PostScript-komentokieltä.

  Tallennuspaikka

 • RAM-muisti
 • Flash-muisti
 • Levy

Määritä latausten tallennuspaikka.

Huomautuksia:

 • RAM (Lokero 1) on oletusasetus. Lataukset voidaan tallentaa RAM-muistiin ainoastaan väliaikaisesti.
 • Jos lataukset tallennetaan flash-muistiin tai tulostimen kiintolevylle, ne säilyvät pysyvästi. Lataukset säilyvät flash-muistissa tai tulostimen kiintolevyllä silloinkin, kun tulostimesta on katkaistu virta.
 • Tämä valikkokohta näkyy vain, jos valinnainen Flash-muisti tai alustettu ja toimiva tulostimen kiintolevy on asennettuna.

  Resurssien tallennus

 • Käytössä
 • Ei käytössä

Määritä, mitä tulostin tekee ladatuille resursseille, kuten RAM-muistiin tallennetuille fonteille ja makroille, jos tulostin vastaanottaa tulostustyön, joka edellyttää muistia enemmän kuin on käytettävissä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä. Tällä määritetään, että tulostin säilyttää lataukset ainoastaan siihen saakka, kun muistia tarvitaan. Latauksia poistetaan tulostustöiden käsittelemistä varten.
 • Jos asetukseksi on valittu Käytössä, tulostin säilyttää lataukset myös kielen muuttamisen ja tulostimen asetusten palauttamisen aikana. Jos tulostimen muisti loppuu kesken, tulostimen näyttöön tulee teksti Muisti täynnä [38], mutta ja latauksia ei poisteta.

  Kaikkien töiden tulostusjärjestys

 • Aakkosellinen
 • Vanhimmat ensin
 • Uusimmat ensin

Määritä pysäytettyjen ja luottamuksellisten töiden tulostusjärjestys, kun Tulosta kaikki valitaan.

Huomautus:  Oletusasetus on Aakkosellinen.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top